Günümüzde Sulama, bitkilerin gelişmesi için önemli bir yer tutan bir uygulamadır. İnsanlar ve tüm canlılar için su çok önemlidir. Bitkilerde dik durmayı, sağlıklı olmayı su ile sağlarlar. Sulama bahçe bitkileri içinde tarla bitkileri içinde oldukça gerekli ve önemlidir. Gelişin dünyada su sıkıntılarının ortaya çıkması yer altı sularının tükenmesi bizlere sulamanın daha bilinçli ve doğru yapılması gerektiğini göstermektedir. Otomatik sulama bahçe bitkilerinde peyzaj projeleri dahilinde yapılan hesaplarla örtüşmek kaydı ile basınçla sulama ve fıskiye sistemleri sunmaktadır. Bahçe bitkilerinde bu otomatik sulama sistemlerini elektronik kontrol eden elektronik kontrol üniteleri bulunmaktadır.

Otomatik Sulama

Bu otomatik sulama sistemi ile istenilen saat aralıklarında istenilen süre zarfında sula işlemi yapılacaktır. Böylelikle bitkiler uzun soluklu ve su stresine sokmadan sulama yapılabilmektedir. Bitkiler için faydalı olan bu sistem günümüz dünyasında su sıkıntıları engellemek ve az su ile efektif kazanç sağlamak için önem taşımaktadır. Bu sulama sistemleri planlanırken de çoğunlukla yer altı suları ve basınçları doğrultusunda yapılan hesaplara göre sulama sistemi planlanmaktadır. Günümüzde konutların peyzaj planlamalarının önem kazandığı tartışılmaz bir gerçektir. Tüm peyzaj projelerinde de sulama sistemlerinin önemi ve gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Peyzaj alanlarında sulama sistemlerinin kontrollü ve doğru yapılması bitkiler ve dünya için büyük önem taşımaktadır. Suyun hep olmayacağı bir gün tükenme tehlikesinin olduğunu unutmamak gerekir.

Otomatik sulamanın önemli olduğu bir diğer alanda Tarla bitkilerinde sulama sistemleridir. Tarlalarda sulama dönemlerinin ve saatlerinin belirli bir plan dahilinde yapılması tarla bitkilerinin normlarının ve gelişimlerinin sağlıklı ve doğru yapması açısından önemlidir. Otomatik sulama tarla bitkileri gelişimi için önemli bir yer tutmaktadır. Bu sistem sayesinde sabah erken saatlerde ve uzun soluklarda bitki köklerinde bulunan damlatıcılı sistemler sayesinde bitki köküne direk su verilerek bitkide stres yaratmadan sulama yapılabilmektedir. Bu sistemler bitkilerin aşırı su altında yıkanmadan besinlerini kaybetmeden bitki gelişimine olumlu katkı sağlamaktadır.

Sulam Sistemleri

Sulama sistemleri, damla, yağmurlama basınçlı olabilir ancak temelinde uzun soluklu ve bitkinin ihtiyaç duyduğu kadar su uygulanması açısında bitki gelişimleri için olumlu planlamalardır. Ayrıca sulamanın otomatik yapılması değişik zaman dilimlerinde ki bitkiler genellikle güneş battığında, ya da doğmadan önce sulanmalıdır. Otomatik sistem ve zamanlayıcı sayesinde istenen saat diliminde size ihtiyaç duymadan bitkilerinize su verecektir. Her şeyin fazlası zararlıdır, yaşam besini su olan bitkilere de suyun fazlası zararlıdır. Otomatik sistemler mühendislik kanunları çerçevesinde istenilen miktarda suyu bitkiye vererek bitkinin sağlıklı büyümesini sağlayacaktır.

 

            Bitkilerin su istekleri toprak, iklim ve bitki özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Bu bilgiler ışığında seçilecek uygun sulama metoduna göre bitkiler için planlanan sulama dahilinde sulama otomatik ve istenilen oranda yapılabilecektir. Dünyanın su sıkıntıları bitkilerin ve bitki besinlerinin oluşması açısından sulamanın önemi kabul edilmelidir.

 

Bunun için, minimal düzeyde ev bahçelerinde dahi otomatik sistemlerin kullanımı iklimsel faktörlerden etkilenmeden bitkilerin sağlıklı gelişimi için önem teşkil etmektedir. Konutların, parkların peyzaj alanlarının çoğunda sulama sitemleri bulunması bu alanlarda ki bitki varlığı ve asgari su tüketimi için önem teşkil eder.

 

            Tarlalarda kullanılması ise, yine aşırı sulama gibi bitkinin besin maddelerini kaybetmesini engellerken bu sulama sistemleri sayesinde bitkinin direk kökleri su aldığından, bitki çevresinde yabancı ot oluşumu da olmayacaktır. Suyun doğru alana verilmesi, doğru kullanılması, bitkiler için ve gelişimi yönünde olumlu bir yer teşkil edecektir.

 

Dünyanın su sıkıntılarının gündeme gelmesi nedeni ile su kayıplarının azalması yönünde planlı sulamaların yapılması gelişen dünyanın da gereğidir. Unutmamak gerekir ki su tükenmeden sudan gereği kadar kullanımla max fayda sağlamamız gerekmektedir.

 

ÖZEL TEKLİF İÇİN FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ.

Tam Adınız *
Mail Adresiniz *
Konu Başlığı
Telefon Numaranız *
Mesajınız *

( * ) İşaretli Alanlar Zorunludur